ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ฆ้องวงใหญ่ – เครื่องดนตรีไทย”