ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ซ้อมสอบ PAT1 ออนไลน์ กิจกรรมสอบ Pre PAT1”