ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ลาดกระบัง ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ประจำปี2557”