ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวความถนัดสถาปัตย์จุฬา กับรุ่นพี่ที่จุฬา รับสมัครแล้วน้า”