ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวค่ายพี่จุฬาฯ พาน้องติว โครงการ 17”