ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “45 คำศัพท์ผัก ในภาษาอังกฤษ”