3 ความคิดเห็นในหัวข้อ “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประวัติวันพ่อ”

  1. เด็กหญิงภัคจิรา รุ่งเรือง says

    ขอเทิดพระเกียรติพระบิดาของแผ่นดินทรงสถิตย์อยู่ในใจคนไทยตลอดไป

  2. ดญฺภัคจิรา รุ่งเรือง says

    เทิดพระเกียรติพระบิดาของแผ่นดิน
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประวัติวันพ่อ”