ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เครื่องดนตรีไทย ประเภทตี”