2 ความคิดเห็นในหัวข้อ “เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 26”

  1. ผู้ใช้งานศศิธร says

    ในการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และ
    เลขานุการอย่างละ 1 คน จากหญิง 6 คนและ ชาย 4 คน ความน่าจะเป็นที่คณะกรรมการ
    ชุดนี้ จะมีประธานและรองประธานเป็นหญิงเท่ากับข้อใด

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 26”