ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ STEM Education Workshop and Student STEM Project Awards 2014 ระดับมัธยมศึกษา 4 ภูมิภาค”