ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา สังคมศึกษา ป.2 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตรกระทรวง”