ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา สังคมศึกษา ป.6 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตรกระทรวง”