ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เลขโรมัน: วิธีอ่านและเขียน สำหรับผู้เริ่มต้น”