11 ความคิดเห็นในหัวข้อ “วีดีโอสอน การแยกตัวประกอบของพหุนาม อย่างละเอียด”

  1. mink says

    จากรูปแบบที่5: พหุนาม แบบเพิ่มเข้า ลบออก เราจะแยกเป็นสองวงเล็บได้ไหม?

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วีดีโอสอน การแยกตัวประกอบของพหุนาม อย่างละเอียด”