ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) อำนาจแห่งวัฒนธรรม”