3 ความคิดเห็นในหัวข้อ “กำเนิดคณิตศาสตร์”

  1. ผู้ใช้งานหน่อยจอม says

    สมัยนั้นถ้าไม่มีคนอุตริมานั่งนับหิน ก็คงไม่ต้องมีวิชาคณิตศาสตร์ยากๆให้เรามาเรียนกันให้ปวดหัวอย่างนี้หรอก

  2. ผู้ใช้งานเด็กวิศวะ says

    ถ้าไม่มีนักคณิตศาสตร์ ก็จะไม่สามารถอธิบายหลักวิทยาศาสตร์ให้เค้าใจได้ เราคงไม่มีเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ รถไฟ ตึกระฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และขาดเหตุผล เพราะเชื่ออะไรง่ายๆ เช่น สมัยก่อนเชื่อว่าฟ้าผ่าฟนตกเกิดจากพระเจ้าบันดาล เป็นต้น
    แม้คณิตศาสตร์จะยาก แต่สำคัญอย่างยิ่งต่อการคิดและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของมนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “กำเนิดคณิตศาสตร์”