ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การใช้ราชาศัพท์ หลั่งน้ำ-สรงน้ำ ในพิธีกรรม”