ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “รวมชื่อย่อ “มหาวิทยาลัย” ของไทยทั้งหมด”