31 ความคิดเห็นในหัวข้อ “ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4”

  1. ผู้ใช้งานคนึง ตอบประโคน says

    กำหนดให้ P.q.r.s.และ t เป็นประพจน์มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ จริง เท็จและเท็จตามลำดับ

  2. ผู้ใช้งานโตเซน says

    แล้วเราจะรู้ความจริงจากธรรมชาติได้อย่างไร? เมื่อ
    (p^q)v(p^q)~(pvq)^(pvq)–>{(p^q)v(pvq)~(pvq)^(p^q)}p^q~pvq
    หาคำตอบให้ที…555 มาแบบมั่วๆเฉยๆอย่าใส่ใจนะ…ไปละ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4”