ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”