ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์”