ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา สังคมศึกษา ม.3 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตรกระทรวง”