ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น ม.5 (Probability)

ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

 

ความน่าจะเป็น (ม.5)

ความน่าจะเป็น ถือเป็นเรื่องหลักเลยที่จะได้เรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 โดยอาจจะใช้ควบคู่กับ การเรียงลำดับและจัดหมู่ จริงๆแล้วเป็นบทเรียนที่สนุกและง่ายมาก เพราะใช้แค่การ บวก ลบ คูณ หาร ปกติ ไม่ต้องดิ๊ฟหรือใช้สมการยากๆ ก็สามารถหาคำตอบได้แล้ว การเรียนบทนี้ ความละเอียดรอบคอบจะมีส่วนมาก คอมม่อนเซนส์ ก็มีส่วน เช่นรู้ว่านั่งรอบโต๊ะกลมเป็นอย่างไร พระยืนติดผู้หญิงไม่ได้ หรือลูกคนนึงมีแม่กี่คน แต่ก็เป็นเพียงความรู้รอบตัวง่ายๆที่น้องๆทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว ถึงไม่รู้ เห็นครั้งเดียวก็รู้แล้ว เราลองมาดูกันว่า ความน่าจะเป็น สนุกและง่ายขนาดไหน

ความหมายของความน่าจะเป็น

ในชีวิตประจำวันของทุกคนต้องได้ยินคำว่า ความน่าจะเป็น หรือ โอกาส เช่น โอกาสที่วันนี้แดดจะออกมีมาก ความน่าจะเป็นที่โยนเหรียญแล้วจะได้หัว มีเท่ากับได้ก้อย หรือความน่าจะเป็นที่จะถูกหวย มาน้อยกว่าจะถูกเจ้ามือกิน ฯลฯ ในยุคสมัคยก่อนที่ผู้คนส่วนมากใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งร้อยคนก็มีความเห็นไม่เหมือนกัน ไม่มีหลักการในการคิด ความน่าจะเป็นจึงมีใช้ช่วยในการตัดสินในเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น เช่น วันนี้ควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนเวลาออกนอกบ้าน หรือไม่เมื่อมองดูท้องฟ้าแล้วมืดครึ้ม แสดงว่าโอกาสที่ฝนจะตกวันนี้มีมาก ดังนั้นจึงควรเตรียมอุปกรณ์ที่จะกันฝนได้ไปด้วย อาจจะเป็นร่ม หรือเสื้อกันฝนก็ได้

 

การทดลองสุ่ม (Random Experiment)

การทดลองสุ่มคือการทดลองที่เราสามารถจะคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ “โดยรวม” ซึ่งผลลัพธ์โดยรวมนี้คือความน่าจะเป็น แต่ว่าไม่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายครั้ง ว่า แต่ละครั้งที่เกิดการทดลอง จะเกิดผลลัพธ์อะไร เช่นเราทดลองทอยลูกเต๋า 6 หน้า และสามารถคาดคะเนได้ว่าเมื่อทอยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งแล้ว มีความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นหน้า 1 เป็น 1/6 แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำนายได้เลยว่า การทอยลูกเต๋าครั้งต่อไป จะขึ้นเลขอะไร

แซมเปิลสเปซ (Sample Space)

คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เป็นขอบเขตที่เราสนใจในการทดลองแต่ละครั้ง นิยมใช้สัญลักษณ์ S แทนแซมเปิลสเปซ มีความหมายว่า ในการทดลองหรือการกระทำใดๆก็ตาม ผลลัพธ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ จะต้องเป็นสมาชิกของแซมเปิลสเปซ

เหตุการณ์ (Event)

คือผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ เป็นสิ่งที่เราสนใจว่าจะเกิดอะไร

ข้อสังเกตุ: เนื่องจากเหตุการณ์เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ ดังนั้น เซตว่าง ก็ถือเป็น เหตุการณ์ๆ หนึ่งด้วยครับ

นิยามของความน่าจะเป็น

  ถ้าการทดลองอย่างสุ่มหนึ่ง มีสมาชิกของ แซมเปิลสเปซ เป็นจำนวนเท่ากับ N
และจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E ที่เราสนใจ มีค่าเท่ากับ n
โดยที่แต่ละสมาชิกของแซมเปิลสเปซนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน
ความน่าจะเป็นของ การเกิดเหตุการณ์ E เขียนแทนด้วย P(E) จะมีค่าเท่ากับ n/N หรือ P(E)

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คือ จำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น มากหรือน้อยเพียงใด ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ เท่ากับอัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจ (จะให้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้) ต่อจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีสูตรในการคิดคำนวณดังนี้

สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

เมื่อผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆ กัน
กำหนดให้

E     แทน เหตุการณ์ที่เราสนใจ
P(E) แทน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
n    แทน จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์
S   แทน ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
N  แทน จำนวนสมาชิกของผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

คุณสมบัติของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

1. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 
2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เท่ากับ 1
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เท่ากับ  0

 

ข้อสอบความน่าจะเป็น

พี่ได้คัดเลือกข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็นแบบง่ายๆมาให้น้องได้ลองฝึกฝีมือทำกันดูนะครับ เป็นข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของจริงที่ใช้สอบกันอยู่เนี่ยแหล่ะครับ ลองทำโจทย์ก่อนดูเฉลยนะ

ตัวอย่างข้อสอบความน่าจะเป็น (คณิตศาสตร์ Entrance)

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเดียวกัน 8 ลูก เป็นสีขาว 3 ลูก และ
สีดำ 5 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องนี้มา 3 ลูก ถ้าให้ P เป็น
ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีดำทั้ง 3 ลูก จงหาค่าของ 7P (เติมคำตอบ)

ลองทำก่อนแล้วค่อยดูเฉลยนะ

 

ตัวอย่างข้อสอบความน่าจะเป็น (คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 24)

กล่องใบหนึ่งบรรจุสลากหมายเลข  1 – 10  หมายเลขละ 1 ใบ  ถ้าสุ่มหยิบสลากจำนวนสองใบ  โดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน  ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลากหมายเลขต่ำกว่า 5 เพียงหนึ่งใบเท่านั้น  เท่ากับข้อใด

1.

2
9

2.

8
15

3.

2
35

4.

11
156

เสร็จแล้วลองดูเฉลยนะ

 

ยังมีตัวอย่างข้อสอบความน่าจะเป็นอีกนะ ลองทำกันดูก่อนแล้วดูเฉลยล่ะ

ตัวอย่างข้อสอบความน่าจะเป็น (คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 23)

ทาสีเหรียญสามอันดังนี้  เหรียญแรกด้านหนึ่งทาสีขาว  อีกด้านหนึ่งทาสีแดง  เหรียญที่
สองด้านหนึ่งทาสีแดง  อีกด้านหนึ่งทาสีฟ้า  เหรียฐที่สามด้านหนึ่งทาสีฟ้า  อีกด้านหนึ่ง
ทาสีขาว  โยนเหรียญทั้งสามขึ้นพร้อมกัน   ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้าต่างสีกัน
ทั้งหมดเป็นดังข้อใด [อ่านต่อ/ดูเฉลย]

ตัวอย่างข้อสอบความน่าจะเป็น (คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 26)

ในการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วย  ประธาน  รองประธาน  และ
เลขานุการอย่างละ  1  คน  จากหญิง  6  คนและ ชาย  4  คน  ความน่าจะเป็นที่คณะกรรมการ
ชุดนี้  จะมีประธานและรองประธานเป็นหญิงเท่ากับข้อใด
[อ่านต่อ/ดูเฉลย]

ตัวอย่างข้อสอบความน่าจะเป็น (คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 39)

ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วย ตัวเลขโดด  0 ถึง 9  จำนวน 3  หลัก  จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกัน  คือเท่าใด (เติมคำตอบ) [อ่านต่อ/ดูเฉลย]

 

เฉลยข้อสอบความน่าจะเป็น

(update 6/6/2013) มีข้อสอบเพิ่มมาอีก 2 ข้อนะครับ เป็นเฉลยข้อสอบ O-Net คณิต และ PAT1 เรื่องความน่าจะเป็น ที่เริ่มจะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม (โดยเฉพาะ PAT1) ลองฝึกฝีมือทำกันก่อนแล้วค่อยดูคลิปเฉลยนะครับ

เฉลยข้อสอบ O-Net ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

เฉลยข้อสอบ PAT1 ความน่าจะเป็นแบบยากขึ้นมาอีกหน่อย

 

จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องความน่าจะเป็น ไม่ยากอย่างที่คิดเลยเนอะ ^^ ใช่แล้วครับ เนื้อหาเรื่องนี้จริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะยาก แต่ก็มีหลักการและวิธีการคิดที่แน่นอน เป็นขั้นเป็นตอนอยู่ และถ้าน้องสามารถทำได้แล้ว การเรียนเรื่องนี้จะสนุกเอามากๆเลยครับ และง่ายมาก แค่คำนวนบวกลบคูณหารปกติก็ได้คำตอบแล้ว ขอแค่ทำโจทย์เยอะๆครับ

สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น และเรื่องอื่นๆ แต่ไม่อยากอ่านเอง อยากดูในรูปแบบคลิปวีดีโอมากกว่า พี่มีของดีมาแนะนำครับ คลิปวีดีโอสอนเรื่องความน่าจะเป็นครบทุกหัวข้อ และบทเรียนอื่นๆในระดับชั้นมัธยมอีกครบถ้วน สอนอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมด้วยโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นเรียงจากง่ายไปยาก ที่เว็ปไซท์ http://www.dektalent.com ลองดูนะครับพี่บอย ติวฟรี
Facebook

เขียนโดย พี่บอย ติวฟรี

สวัสดีครับ พี่ชื่อบอย จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เป็นคอลัมนิสต์ของเว็ปไซท์ TewFree.com ในเว็ปนี้พี่ได้รวบรวมเนื้อหาวีดีโอติวฟรี คลิปวีดีโอจากติวเตอร์ชื่อดัง จากสถาบันกวดวิชาต่างๆทั่วประเทศเอาไว้มากที่สุด ให้น้องๆสามารถดูได้จากที่บ้านเลย และที่สำคัญ ฟรี 100% ครับ ถ้าน้องคนไหนมีคำถามหรืออยากรีเควสอะไร พิมพ์บอกพี่ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ


50 ความคิดเห็นในหัวข้อ “ความน่าจะเป็น ม.5 (Probability)”


 1. OIL says:

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆค่ะ เอามาลงอีกเยอะๆเลยนะคะ

 2. จูน says:

  เข้าใจแล้วคะ ขอบคุณมากคะ

 3. ประกฤษฎิ์ says:

  ขอบคุณพี่โต๋และคณะมากน่ะครับที่ได้จัดทำเว็บติวส์ฟรีขึ้นมาทำให้ผมเก่งขึ้นมามากเลยครับ

 4. ต๋อมแต๋ม says:

  ขอบคุณที่สอนให้เข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นค่ะ รู้เรื่องแล้ว ^^

 5. ไมค์กี้พี่ใหญ่ says:

  วันนี้สอบที่โรงเรียน ทำได้หมดเลย ขอบใจครูโต๋มากๆฮับ

 6. Diesel says:

  โจทย์: บริษัทแห่งหนึ่งมีผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 8 คน จากคนกลุ่มนี้เลือกมา เป็นกรรมการ 7 คน โดยให้มีผู้จัดการต้องเป็นผู้ชาย 1 คน แล้วความน่าจะเป็นที่กรรมการ 6 คนที่เหลือ ถูกเลือกมาเป็นผู้หญิงเท่ากับเท่าใด?

  หาแซมเปิ้ลสเปซโดย n(S) =C16,7
  =16!/(9!7!) = 11,440

  หาจำนวนสมาชิกที่เกิดเหตุการณ์ n(E)= C8,1 x C8,6
  =8!/(7!1!) x 8!/(2!6!) = 224

  ความน่าจะเป็น = n(E)/n(S) = 224/11,440 = 0.0196

  ผมคิดถูกหรือเปล่าครับ รบกวนช่วยดูให้ด้วยครับ

 7. […] (Sin Cos Tan) ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 ความน่าจะเป็น (Probability) คลิปเฉลยข้อสอบ O-Net คลิปเฉลยข้อสอบ Ent […]

 8. ต้น says:

  เว็บนี้ดีมากเลยครับ ผมคนนึงกำลังจะเตรียมตัวสอบ แต่ต้องใช้ความรู้สมัยมัธยม เราลืมไปแล้ว พอมาได้ทบทวน พี่โต๋สอนได้เข้าใจมาก ๆ ครับ ขอบคุณครับ

 9. roya says:

  น่าสนใจครับ

 10. มะลิ says:

  เข้าใจดีมากเลยค่ะ ไม่ทราบว่ามีการติวทฤษฎีการแข่งขันบ้างมั้ยคะ ที่เวบไหนค่ะ สอบวันอาทิตย์แล้วยังไม่เข้าใจอ่ะ ขอบคุณค่ะ

 11. แอม says:

  ขอบคุณมากคะ สอนได้เข้าใจง่าย ดีมากๆ เรย

 12. พริม says:

  ขอบคูณมากค่า ^^

 13. เมย์ says:

  ขอบคุณสำหรับเรื่องความน่าจะเป็น

 14. ลาลา says:

  กล่องใบหนึ่งบรรจุเสื้อยืด  13  สีๆละ  4  ตัว  โดยที่เสื้อยืดในแต่ละสีมีขนาด  S,M,L  และ  XL  ตามลำดับ  สุ่มหยิบเสื้อจากกล่องมา  3  ตัวพร้อมๆกัน  ความน่าจะเป็นที่จะได้เสื้อยืดมีสีเหมือนกัน  2  ตัว  เท่ากับเท่าไร
  อยากถามว่าคิดยังไงอะคะ

 15. ชื่น says:

  อยากถามว่าในการเล่นไพ่ป็อกเด้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่สามเด้ง

 16. su says:

  1.กล่องใบหนึ่งมีปากาสีดำ 5 ด้าม สีขาว 3ด้าม สีแดง 4 ด้าม สีน้ำเงิน 3 ด้าม สุ่มหยิบปากามา 4ด้าม จงหาความน่าจะเป็นที่
  ก. ได้ปากกาสีดำทั้งหมด ข. ได้ปากาสีละ 1 ด้าม ค.ไม่ได้ปากกาสีดำและสีเขียว

 17. BBK says:

  ไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่ามีเสื้อทั้งหมด 52 ตัว สุ่ม(Random)หยิบ 3 ตัวพร้อมๆกัน n(s)=52 เลือก 3
  ส่วนเหตุการณ์ อ่ะครัฟ แบ่งได้เป็น 13 สี สีละ 4 ตัว น่าจะหมายความว่า
  4เลือก3 + 4เลือก3+…+4เลือก3 ทั้งหมด 13 ครั้ง จะได้ (4เลือก3)*13

  ก็จะได้ว่า P=52/52*25*17
  = 1/25*17 Ans.
  (ปล. ไม่แน่ใจเเหมือนกันนะครัฟว่าถูกหรือเปล่า พอดีเข้ามาหาโจทย์ให้รุ่นน้องทำ เห็นคอมเม้นก็ลองส่งมาดู)

 18. BBK says:

  ขออภัยครัฟ แก้ไขเหตุการณ์นิดนึงนะ มันเป็น 4เลือก2 ครัฟ
  จะได้ (4เลือก2)*13
  P=6*13/52*17*25
  P=3/850 Ans. ครัฟ

 19. Sab E Lee says:

  ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆจริงๆครับ ตั้งแต่ผมขึ้น ม.6 มา ผมเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ไม่รู้เรื่องเลยครับ อาจารย์ที่โรงเรียนผมสอนแบบว่า… หยุดสอนเถอะจะได้ไม่เป็นภาระของรุ่นน้อง ครับ พอผมมาเจอเว็ปของพี่ๆ ก็เหมือนสวรรค์ประทาน จากที่ไม่รู้เรื่อง ผมพลิกกลับมาเป็นรู้เรื่องทันทีเลยครับ ต้องขอบคุณจริงๆครับ

 20. Jumpkungzaaa says:

  ขอบคุณพี่มาก ผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ ถ้าไม่ได้พี่ช่วยสอนอย่างละเอียดผมต้องแย่แน่ๆ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ

 21. Hatzy says:

  เรื่องนี้ผมเรียนทีไรงงทุกที หยิบลูกบอล โยนเหรียญ ทอยลูกเต๋า ไซส์เสื้ออยู่นั่นล่ะ มาทีไรผมทอยลูกเต๋าเดาคำตอบทุกที 555+

 22. TomLoli says:

  เก็ตมั่กๆ ขอบคุณพี่ติวฟรีมากๆเลยนะครับ

 23. Meng Udomsak says:

  ผมรักคุณครูนะครับ

 24. พลอย says:

  เข้าใจมากเลยค่า

 25. จีบได้ ผัว ตายแล้ว says:

  มาดูก่อนสอบอีกรอบ สุดดดยออดดดด

 26. Namforever Nam says:

  ขอบคุณมากค่ะ รู้วิธีทำมากขึ้น

 27. Beamice Swetz says:

  โอ้ ดูรอบเดียวเข้าใจเลย เจ๋งมาก

 28. Smile FD says:

  Thank you so much. ^^

 29. jo says:

  เข้าใจง่ายมากครับ ขอบคุณมากครับ

 30. Tong Waritsara says:

  ขอบคุณมากๆ คือสอนเข้าใจมากกกค่ะ T^T

 31. Marley says:

  อยากไปเรียนค่ะแต่อยู่พิดโลกก

 32. Weiss says:

  Very nice! Maybe you can do this version for us English viewers that want to learn this in Thai?

 33. Kiki Iz says:

  สุดยอดเลย…

 34. MOS says:

  ขอบคุณพี่มากๆเลยคับ พี่เก่งแล้วยังเป็นคนดีมาสอนฟรีอีก ขอบคุณมากครับผมเข้าใจมากขึ้นเลยครับ

 35. Pang Pang says:

  : ) คอมพิวเตอร์จะอยู่กับเราทุกที่

 36. GTz says:

  ง่ายๆนะคะ นักเรียนทำได้ ลองดูค่ะ

 37. job says:

  สนุกมากค่ะ ได้ทบทวนความรู้ด้วย ขอบคุณมากๆนะคะ

 38. SaBak says:

  เย้ๆ เม้นเเรกกก

 39. Faii Chat says:

  เก่งๆๆๆ

 40. Aoffy Thanagorn says:

  ถ้าตั้งใจเรียน ป่านนี้ผมคงกำลังแก้สมการในคลาสเรียน ป.เอก แน่ๆ

 41. tar_guitar says:

  จัดต่อเลยครับ

 42. bagget says:

  มาแวะดันค้าบ

 43. Mt Tor says:

  ชอบมากเลยค่ะ

 44. Namforever Nam says:

  เขียนได้สนุกและเข้าใจง่ายดีครับ

 45. oi io says:

  พี่เก่งมากเลยคะ คิดเเบบง่ายๆๆๆ ชอบมากๆๆๆๆๆคะ

 46. pam says:

  ขอโทดนะค้า คำว่า สุ่มหยิบสองใบและพร้อมกันและไม่ใส่คืน มันเหมือนกันมั้ยค่ะ

 47. พัชรี โค้วปรีชา says:

  มีหมายเลข1-50 หมายเลขละหนึ่งใบ สุ่มหบิมขึ้นมา1ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้หมายเลขที่6-8หารลงตัวเป็นเท่าใด

 48. วิรัตน์ ทวีอุดมทรัพย์ says:

  มีประโยชน์มากๆคับ

 49. XRumerTest says:

  Hello. And Bye.

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความน่าจะเป็น ม.5 (Probability)”

Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress