5 ความคิดเห็นในหัวข้อ “มรรค 8 (มรรคมีองค์แปด)”

 1. Oravee Lee says

  ทุกวันนี้โจรผู้ร้ายในสังคมมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนเราขาดการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ข้อไหน?

  • นายติวฟรี says

   โจรผู้ร้ายในสังคม คือมิจฉาชีพ ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อ สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ การละเว้นจากอาชีพฆ่าสัตว์ อาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่น

 2. niddd says

  การกระทำอันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น มีความคิดที่ผิด ไม่รู้จักกรรมดีกรรมชั่ว น่าจะตรงกับสัมมาสังกัปปะ แล้วก็เลยทำอาชีพที่ไม่สุจริต

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “มรรค 8 (มรรคมีองค์แปด)”