10 ความคิดเห็นในหัวข้อ “มรรค 8 (มรรคมีองค์แปด)”

 1. ผู้ใช้งานOravee Lee says

  ทุกวันนี้โจรผู้ร้ายในสังคมมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนเราขาดการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ข้อไหน?

  • ติวฟรีนายติวฟรี says

   โจรผู้ร้ายในสังคม คือมิจฉาชีพ ตรงกับมรรคมีองค์ 8 ข้อ สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ การละเว้นจากอาชีพฆ่าสัตว์ อาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่น

 2. ผู้ใช้งานniddd says

  การกระทำอันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น มีความคิดที่ผิด ไม่รู้จักกรรมดีกรรมชั่ว น่าจะตรงกับสัมมาสังกัปปะ แล้วก็เลยทำอาชีพที่ไม่สุจริต

 3. ผู้ใช้งานปอ says

  ขอบพระคุณผู้จัดทำครับ ทำให้เข้าใจ สัมมาสติ ว่าขณะนั่งสมาธิ ต้องตามเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม อย่างไร

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “มรรค 8 (มรรคมีองค์แปด)”