ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม”