ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “20 ตุลาคม “วันสถิติโลก” (World Statistics Day) ในทุกๆ 5 ปี”