ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “15 ตุลาคม “วันล้างมือโลก” (Global Handwashing Day)”