ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันลดภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction)”