ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “8 ตุลาคม “วันสายตาโลก” (World Sight Day)”