ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “15 ตุลาคม “วันสตรีชนบทสากล” (International Day of Rural Women)”