ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “11 ตุลาคม “วันเด็กหญิงสากล” (International Day of the Girl Child)”