ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “9 ตุลาคม “วันไปรษณีย์โลก” (World Post Day)”