ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันอินอกิวเรชัน (Inauguration Day) – การเริ่มต้นใหม่”