ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา สังคมศึกษา ม.1 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตรกระทรวง”