ครูพี่แนน

GAT อังกฤษ ครูพี่แนน (แบรนด์2014)

วีดีโอสรุป GAT วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย อ.อริสรา ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน จากสถาบันกวดวิชา Enconcept ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอ GAT อังกฤษ ชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewfree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

0 คอมเมนต์
อ.ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

PAT2 ชีววิทยา อ.ศุจิกา (แบรนด์ 2013)

คลิปวีดีโอในซีรี่ยส์แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์มาใหม่อีกชุดแล้วครับ คราวนี้เป็นวิชา PAT2 ชีววิทยา สอนโดย อ.ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (ครูตั๊ก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วีดีโอชุดนี้ปรับแบบใหม่เป็นตอนเดียวยาว 1:30 ชม. แล้วครับ ไม่มีตัดแบ่งย่อยเป็น part แล้ว ดูลื่นไหลไร้รอยต่อครับ ถ้าพร้อมเรียนแล้วก็ไป download ชีทมาเตรียมเปิดวีดีโอเรียนกันได้เลย

1 คอมเมนต์
อ.สาธร อุพันวัน

GAT ความคิดเชื่อมโยง อ.สาธร

วีดีโอ GAT ความคิดเชื่อมโยง โดย อ.สาธร อุพันวัน หรือพี่เต๋อจากสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ ที่สอนในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 ครับ ซึ่งวิชา GAT เชื่อมโยงนี้ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญมาก เพราะคะแนนเยอะ แต่เนื้อหาน้อย สามารถทำคะแนนได้สูงโดยที่ไม่ต้องลงแรงมากเท่าวิชาอื่นครับ วีดีโอชุด GAT เชื่อมโยงนี้มีความยาวทั้งหมด 1:28 ชั่วโมง พร้อมเอกสารให้ download พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลยครับ

1 คอมเมนต์
วรธน อนันตวงษ์

ภาษาไทย โอเน็ต ม.6 อ.วรธน อนันตวงษ์

วีดีโอวิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต ม.6 สอนโดย อ.วรธน อนันตวงษ์ หรืออาจารย์กอล์ฟ จากจากโรงเรียนสอนภาษาไทยอาจารย์กอล์ฟ ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอภาษาไทย โอเน็ตชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1ชม. 47 นาทีครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

1 คอมเมนต์
ครูลิลลี่

ภาษาไทย โอเน็ต ครูลิลลี่ Brands 2014

วีดีโอวิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต สอนโดย อ. กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือครูลิลลี่ จากสถาบันกวดวิชาพินนาเคิล ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอภาษาไทย โอเน็ตชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1ชม.ครึ่งครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

1 คอมเมนต์
รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. 2549–2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้า 1 ในวันเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

0 คอมเมนต์
รัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ และประวัติวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

0 คอมเมนต์
การบวกลบเศษส่วน

การบวกลบเศษส่วน คณิตศาสตร์ ม.1

บวกลบเศษส่วนเป็นเรื่องแรกๆที่เราจะได้เรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.1 วันนี้นายติวฟรีนำวีดีโอเรื่องการบวกลบเศษส่วน สอนโดย พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา ติวเตอร์ชื่อดังจากเว็ปไซท์ dektalent.com มาฝากกันครับ ยาว 8 นาทีจบ ความรู้เน้นๆ กระชับและได้ใจความครับ เอ้า มาดูกันเลย

1 คอมเมนต์
พี่กาแฟ

ชีววิทยา โอเน็ต พี่กาแฟ

สรุปชีววิทยา เตรียมสอบโอเน็ต โดย อ.อำพล ขวัญพัก หรือพี่กาแฟ จากสถาบันพัฒนาวิชาการคอนเซ็นเทรต ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 ครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงครึ่ง พร้อมเอกสารให้ download ครับ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

0 คอมเมนต์
วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติวันพ่อ

ประวัติและความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งทางราชการเองก็ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและ สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อแห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เรืออากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลาน เธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรวงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

1 คอมเมนต์
วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทย 77 วัน

วันสำคัญของไทย ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญของไทยหลายวันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือวันสำคัญทางประเพณี และประวัติศาสตร์ของไทย ถึงแม้ว่าวันสำคัญบางวันจะไม่ได้เป็นวันหยุด แต่คนไทยทุกคนก็ควรจะรู้จักถึงวันสำคัญเหล่านี้ครบทุกวัน เว็ปไซท์ tewfree.com ก็ได้รวบรวมวันสำคัญของไทยเอาไว้ด้วยกัน 77 วัน แยกเป็นรายเดือน และแยกตามวันหยุดราชการให้ดูได้ง่ายๆตามลิสต์นี้ครับ

2 คอมเมนต์
สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต 180 คำ พร้อมความหมาย

คำสุภาษิต คือคำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี คำสุภาษิตมักจะแต่งให้คล้องจองฟังแล้วระรื่นชื่นหู เพื่อให้จดจำได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อย หลายครั้งที่เราได้พบกับคำสุภาษิตจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ เราอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในความหมายของมันก็ได้ ในวันนี้ www.tewfree.com ได้รวบรวมความหมายของคำสุภาษิต คำพังเพย ไทยๆ มาไว้ที่นี่ครบๆแล้วครับ

2 คอมเมนต์
ครูสมศรี

สรุปภาษาอังกฤษ GAT/O-Net ครูสมศรี แบรนด์ 2014

วีดีโอสรุปวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษและ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ติวเตอร์ชื่อดังจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี ที่จะมาให้ความรู้กันเต็มอิ่มด้วยคุณภาพครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:55 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ตอนจบ download เอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็ป tewfree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

2 คอมเมนต์
หมอแผน

สรุป GAT เชื่อมโยง หมอแผน แบรนด์ 2014

วีดีโอสรุปวิชา GAT เชื่อมโยง สอนโดย นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล (หมอแผน) ติวเตอร์ชื่อดังจากสถาบันกวดวิชา Jia Academy ที่จะมาให้ความรู้กันเต็มอิ่มด้วยคุณภาพครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:20 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ตอนจบ download เอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็ป tewfree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

0 คอมเมนต์
พี่แท๊ป

สรุปคณิตศาสตร์ PAT1 โดยพี่แท๊ป แบรนด์ 2015

วีดีโอสรุปวิชาคณิตศาสตร์ PAT1 สอนโดย อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล หรือพี่แท๊ป ติวเตอร์คนดังจากสถาบันกวดวิชา A-Level ที่จะมาให้ความรู้กันเต็มอิ่มด้วยคุณภาพครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:55 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ตอนจบ ในช่วงต้นของวีดีโอพี่แท๊ปได้อัพเดทข้อมูลสำคัญในการสอบ PAT1 ครั้งนี้ด้วยครับ download เอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็ป tewfree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

1 คอมเมนต์
Copyright © ติวฟรี.คอม - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress