ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากล (International Day of Non-Violence)”