ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons)”