ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “5 ตุลาคม “วันครูโลก” (World Teachers’ Day)”